Araştırma Yaptığımız Konular

 • Kullanım, Tutum ve Davranış Araştırmaları
 • Marka İmajı ve Kurumsal İmaj Çalışmaları
 • Reklam Pre-Test ve Post-Testleri
 • İletişim ve Yeni Ürün Geliştirme İçin İçgörü Elde Etme Çalışmaları
 • Konsept Testleri
 • Ambalaj, İsim, Logo ve Yeni Ürün Testleri
 • İhtiyaç ve Motivasyon Araştırmaları
 • Bariyer Araştırmaları
 • Yaşam Tarzı ve Segmentasyon Araştırmaları
 • Memnuniyet, Beklenti ve Karşılanmayan İhtiyaç Araştırmaları
 • Trend Araştırmaları
 • Semioloji
l

Araştırma Yöntemleri

 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Algoritmaları – Platon.AI
 • Büyük Veri
 • Derin Veri
 • Sürekli Takip Çalışmaları
 • Ad Hoc (Pazarlama Problemine Özel Modellenen) Araştırmalar
 • Eye Tracker (Göz Takip) Çalışmaları
 • Alışverişçi Çalışmaları
 • Nörobilim Çözümleri
 • Beyin Profilleme Çalışmaları
 • Fokus Gruplar
 • Derinlemesine Görüşmeler ve Ev Ziyaretleri
 • Etnografik Araştırma ve Gözlem
 • Birlikte Alışverişler
 • Metafor Araştırmaları – ZMET®